Ráðgjöf

Við bjóðum upp á skatta- og rekstrarráðgjöf til einstaklinga og félaga og tökum að okkur sérfræðistörf
á sviði rekstrar.

Þjónusta

 • Almenn rekstrarráðgjöf
 • Skattaráðgjöf
 • Alþjóðleg skattaráðgjöf
 • Gerð viðskiptaáætlana
 • Gerð framtíðarfjárhagsstreymis
 • Gerð fjármálaútreikninga
 • Alþjóðleg viðskiptaráðgjöf
 • Önnur sérfræðivinna

Stofnun félaga

Flest félög hér á Íslandi eru einkahlutafélög, sökum einfaldleika og skattahagræðingar. Á Íslandi getur skattaumhverfi félaga og fyrirtækja breyst mikið til skemmri tíma litið og ber að líta á umfang og markmið starfseminnar þegar ákveðið er hvers konar félagaform hentar til lengri tíma.

Algengustu félagaform eru

 • Einkahlutafélög (ehf.)
 • Hlutafélög (hf.)
 • Samvinnufélög (svf.)
 • Samlagsfélög (slf.)
 • Séreignarfélög (sf.)
 • Félagasamtök
 • Húsfélög

Við tökum að okkur að stofna ofangreind félagaform ásamt því að sækja um virðisaukaskattsnúmer og/eða setja félagið á launagreiðandaskrá ef þurfa þykir.

Fjárhagsstýring

Í fjárhagsstýringu fellst

 • Umsjón með bókhaldi félaga.
 • Gerð krafna í heimabanka vegna útgefinna reikninga.
 • Útprentun reikninga.
 • Hýsing bókhalds.
 • Ársreikningagerð og skattframtal.
 • Launavinnsla og virðisaukaskattur.
 • Skoðanaaðgangur að bankareikningum félaga.
 • Önnur vinna sem tengist félaginu á hverjum tíma.

„Hér láta rekstraraðilar okkur í té bókhalds- og fjármálavinnslu.“